חברים עם חברים

New Vocab

Listen to the new words; repeat each word 2-3 times.
Use the space bar to start or pause the recording.